La prohibició del plàstic d’un sol ús: un pas innovador per reduir la contaminació a Sant Josep de sa Talaia

Una bossa de plàstic tarda 55 anys a descompondre’s.

Al març de 2021 el Govern de les Illes Balears va fer un pas inèdit, l’aprovació de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, a través de la qual es prohibien els plàstics d’un sol ús, i es convertia en una llei pionera a Espanya.

Aquesta legislació ha passat per un procés legislatiu extens, malgrat les amenaces d’impugnació de les grans companyies multinacionals d’alimentació, que varen presentar al·legacions (la majoria ignorades). L’objectiu principal, com va ser anunciat, és la prevenció de residus i la reutilització per minimitzar al màxim la quantitat de deixalles que arriben a incineradores i abocadors.

En què consisteix aquesta prohibició?

La Llei, a l’article xxx, recull una sèrie de mesures restrictives per a la prohibició de bosses de plàstic no reutilitzables, en concret:

 • Els establiments que distribueixin bosses de plàstic sense la consideració de lleugeres o molt lleugeres hauran de cobrar-ne un preu, i prioritzar l’ús de materials i plàstics constituïts per polímers naturals i menys agressius amb el medi ambient. En qualsevol cas, hauran d’estar constituïdes com a mínim amb un 50% de plàstic reciclat i no fragmentable. A partir del 2024 el percentatge mínim augmentarà al 70%.
 • Els establiments comercials no poden distribuir bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús. Preferentment s’utilitzaran altres materials i únicament es podran distribuir envasos o bosses de plàstic compostables molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris per prevenir-ne el malbaratament i/o per qüestions d’higiene o seguretat.

Pel que fa a les bosses, la llei diferencia entre:

 • Bosses de plastilina reutilitzables (les més gruixudes, de 50 micres o més): hauran d’estar constituïdes amb un mínim de 50% de plàstic reciclat (d’un 70% a partir de l’any 2024) i s’hauran de cobrar al client.
 • Bosses de plàstic lleugeres (gruix entre 15 i 50 micres): no es poden subministrar, ni tan sols fetes de plàstic d’origen biològic.
 • Bosses de plàstic molt lleugeres (gruix inferior a 15 micres): només es poden distribuir si són compostables, certificades per la norma UNE EN 13432:2001, i quan es destinin únicament a productes alimentaris, per prevenir-ne el malbaratament, i/o per qüestions d’higiene o seguretat alimentària.

  L’objectiu principal és reduir l’ús de les bosses de plàstic, i alhora prioritzar que estiguin elaborades de matèries compostables en cas de distribuir-les.

  tabla regulacion bolsas

  Per què és tan important que el plàstic no arribi al mar?

  El plàstic té una infinitat d’efectes negatius per al medi ambient i per al desenvolupament sostenible de l’illa. Et deixam alguns dels punts més rellevants que s’han de tenir en compte:

  • El perill del plàstic al mar

  Les bosses de plàstic han esdevengut un element omnipresent en el nostre dia a dia. Encara que puguin ser pràctiques i convenients en alguns casos, també són molt perjudicials per als nostres oceans. Cada any, milions de tones de plàstic acaben als mars i oceans de tot el món, i causen danys irreparables a la vida marina i als ecosistemes aquàtics. Les bosses de plàstic representen una gran part d’aquest problema, ja que són lleugeres, es dispersen fàcilment i es converteixen en perilloses deixalles marines.

  • Confusió del plàstic per menjar per la vida marina

  Quan les bosses de plàstic entren en contacte amb el mar, poden ser confoses per menjar per diverses espècies marines. Les tortugues, per exemple, les confonen sovent amb meduses i les consumeixen, cosa que pot provocar-ne l’asfíxia o fins i tot la mort. A més, les aus marines també se’n poden veure afectades, ja que les bosses de plàstic flotants poden enredar-se al voltant de les potes o colls i causar lesions greus o la mort per estrangulament.

  • Contaminació dels ecosistemes costaners

  A més dels efectes directes a la vida marina, les bosses de plàstic també tenen un impacte significatiu en els ecosistemes costaners. Aquestes deixalles s’acumulen a platges, manglars i esculls de corall, alteren els hàbitats naturals i amenacen la biodiversitat local. La degradació lenta del plàstic també allibera substàncies tòxiques a l’aigua, cosa que pot afectar la qualitat de l’hàbitat marí i posar en perill les espècies que en depenen.

  • Els efectes econòmics del plàstic al mar

  El plàstic al mar també té efectes negatius per al turisme i els sectors pesquers. Per al turisme, la presència de plàstic flotant perjudica la imatge i reputació com a destinació turística. Els banyistes busquen experiències naturals que es veuen perjudicades. A més, aquest plàstic perjudica activitats recreatives com el busseig, el respirador de superfície i altres esports aquàtics.

  Per al sector pesquer, el plàstic afecta l’abundància i la salut de les poblacions de peixos, mariscs i altres espècies marines, ja que ingereixen plàstics i acaben patint lesions o la mort com a resultat. A més, si el peix acumula substàncies tòxiques, després es poden transferir als consumidors a través de la cadena alimentària. També s’ha de tenir en compte el cost econòmic que implica la neteja i el manteniment dels equips i les xarxes de pesca arran de la presència de plàstic (igual que el cost extra del servei de neteja per a les platges).

  S’estima que entre 1,7 i 4,8 milions de tones de plàstic acaben als oceans cada any.

  distribucion plasticos

  Raons per dir adeu a les bosses de plàstic

  • El procés de fabricació d’aquests objectes es basa en el petroli, un recurs esgotable i costós, que també contribueix a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i, per tant, al canvi climàtic.
  • El reciclatge d’aquests objectes no resulta rendible, ja que el seu cost és 100 vegades més gran que el de produir-ne de nous.
  • La majoria acaba a l’oceà o es crema en incineradores i forns de ciment. S’han trobat bosses flotant al nord del cercle polar àrtic i en àrees remotes de l’Atlàntic Sud.
  • Durant la fabricació i posterior incineració, aquests objectes contaminen el medi ambient amb substàncies com dioxines i cianur.
  • Alguns d’aquests objectes estan impresos amb tintes altament tòxiques.
  • La descomposició pot tardar de 55 a 1000 anys.

  Quina alternativa tenim? Alguns consells

  La prohibició del plàstic d’un sol ús té nombrosos beneficis per al medi ambient i la comunitat de Sant Josep de sa Talaia. En primer lloc, redueix la quantitat de residus plàstics que ingressen a l’oceà, cosa que ajuda a preservar els ecosistemes marins i la vida silvestre. A més, fomenta un canvi de mentalitat a la societat i promou l’ús d’alternatives més sostenibles. T’explicam algunes idees: 

  • Quan vagis al súper, porta la teua pròpia bossa reutilitzable de roba.
  • Hi ha bosses de reixeta de tela per a la verdura i la fruita que permeten que passi l’aire.
  • Porta un envàs per al formatge i els embotits.
  • Compra a granel portant el teu propi envàs o recipient.
  • Quan compris menjar per endur, porta el teu propi envàs i coberts.