Residus orgànics.

Com reciclar?

Realitzar una correcta gestió dels residus a Sant Josep de sa Talaia és senzill si sabem com fer-ho. Aquí et desenvolupam una petita guia sobre quins residus s’han de col·locar a cada contenidor. No oblidis separar la matèria orgànica en el nou contenidor marró.

Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Projecte finançat per la Unión Europea-Next GenerationEU.

Llençar els residus orgànics en el nou contenidor marró suposa un gest senzill que permet transformar residus en recursos perquè l’illa sigui més sostenible.

Què són els residus orgànics?

La matèria orgànica inclou tots els residus procedents d’éssers vius (animals o plantes) que generam a les llars, comerços i establiments de restauració. Sobretot, restes de menjar i restes de plantes de petita grandària.

Són fàcilment degradables pels microorganismes, i això permet que es puguin aprofitar si es recullen de manera separada de la resta de residus, per a obtenir compostos i biogàs.

L’orgànica és la fracció de residus més important perquè suposa el 40% dels residus municipals que generam a Eivissa.

Per què separar el residus orgànics del rebuig?

  • La recollida selectiva dels residus orgànics permet convertir aquest residu, que fins ara acabava a l’abocador, en recursos aprofitables (adob i energia).
  • Separar els residus orgànics és un pas imprescindible per a augmentar les taxes de reciclatge i aconseguir així l’objectiu que ens marca la Unió Europea: reciclar el 60% dels residus municipals el 2030.
  • Gràcies al reciclatge dels residus orgànics aconseguirem tancar el cicle de la matèria orgànica a la mateixa illa, sense dependre de l’exterior per a gestionar aquest residu.
  • Llençar els residus orgànics en el nou contenidor marró suposa un gest senzill que permet transformar residus en recursos perquè l’illa sigui més sostenible.

Què podem depositar-hi?

Utilitza bosses compostables!

Restes de fruita i verdura.

Restes de carn i peix.

Pells de fruita seca i ous.

Restes de marisc i petxines (escloves).

Cafè i infusions.

Restes de jardineria (fulles, branques, etc.).

Paper de cuina i tovallons bruts.

Taps de suro.

NO

Residus generats en banys (bolquers, compreses, bolquers, tovalloletes humides).

Restes de poda (grans dimensions).

Burilles i cendres.

Pols d’agranar i/o restes de l’aspiradora.

Pedaços i/o draps bruts de neteja.

Envasos amb productes caducats (cremes, iogurt, salses).

Menjars líquids.

Excrements.

Y després… A la nova planta de Ca na Putxa

Els residus orgànics es emportaran a la nova planta de selecció i tractament de la matèria orgànica de Ca na Putxa.

En aquesta planta es realitzarà el tractament de la matèria orgànica (contenidor marró), la selecció dels envasos de recollida selectiva (contenidor groc) i la selecció dels residus en massa o rebuig (contenidor gris).

Gràcies a la nova planta de tractament de residus de Ca Na Putxa es preveu reduir en un 50% les entrades de residus al dipòsit controlat.

Biogàs i compost

A les instal·lacions de Ca Na Putxa, la matèria orgànica es sotmetrà a un procés de biometanització. Aquest procés permet:

Primer, transformar els residus orgànics en biogàs, un combustible d’alta qualitat que servirà per a generar electricitat, i segon, en compost: un adob natural que s’utilitza en agricultura i jardineria.

D’aquesta manera un residu que fins ara acabava en el dipòsit controlat (abocador), a partir d’ara es convertirà en un recurs aprofitable a la mateixa Illa.

Recicla com toca.

Troba la deixalleria més propera.

Ajuda’ns a millorar.

Si vols reportar una incidència, escriu a la Línia Verde de Sant Josep.