Àrea de ciutadans

Com reciclar?

Realitzar una correcta gestió dels residus a Sant Josep de sa Talaia és senzill si sabem com fer-ho. Aquí et desenvolupam una petita guia sobre quins residus s’han de col·locar a cada contenidor. No oblidis separar la matèria orgànica en el nou contenidor marró.

Envasos lleugers

Materials de plàstic, alumini, metàl·lics i brics.

Envasos | Ampolles de plàstic i/o brics.

Llaunes de refrescos o conserves.

Taps d’ampolles de vidre.

Sobres de sopa, brous i puré.

Porexpan i/o cel·lofana.

Envasos de pintallavis, rímel.

Aerosols.

Tapes dels envasos de vidre.

NO

Gots de paper.

Pots de fang.

Paper plastificat utilitzat en peixateria i/o carnisseria.

Encenedors.

Bolígrafs.

Necessers, moneders.

Motlles de silicona per a postres.

Galledes i llibrells de plàstic.

Com dipositar els residus?
 • Mai fora dels contenidors.
 • No deixar residus recolzats en el contenidor.
 • Preferentment en bosses.
 • Botelles de plàstic xafades.

Paper i cartó.

Paper i cartó.

Paper i cartó.

Quaderns, diaris, revistes.

Gots de paper de cafeteries.

Terrines de paper de gelats.

Bosses de paper.

Oueres de cartó.

 

NO

Tovallons de paper.

Paper d’impressió (tiquets, entrades, etc.)

Paper i cartó tacat d’oli o greix.

Paper i cartó tacat de matèria orgànica.

Paper plastificat utilitzat a carnisseries i peixateries.

Paper plastificat d’envasos.

Paper d’alumini.

Brics.

 

Com dipositar els residus?
 • Mai fora dels contenidors.
 • No deixar residus recolzats en el contenidor.
 • Cartons ben plegats.
 • No introduir cartons en bosses de plàstic.

Envasos de vidre.

Elements compostos per vidre.

Ampolles de vidre.

Pots de perfum/colònia.

Pots.

Gots de vidre.

Botelles petites.

NO

Cristall (gots/copes).

Miralls i finestres.

Ceràmica, porcellana, fang.

Bombetes.

Fluorescents.

Com dipositar els residus?
 • Mai fora dels contenidors.
 • No deixar residus recolzats en el contenidor.
 • No introduir vidre amb bosses de plàstic/cartó.
 • Vidre sense tapes (pots) ni suros (ampolles).
 • Es dipositarà en el contenidor en horari de 07.00-23.00 h.

Residus orgànics.

Restes d’aliments i poda de mida petita.

Restes de fruita i verdura.

Restes de carn i peix.

Pells de fruita seca i ous.

Restes de marisc i petxines (escloves).

Cafè i infusions.

Restes de jardineria (fulles, branques, etc.)

Paper de cuina i tovallons bruts.

Taps de suro.

NO

Bolquers.

Residus d’higiene personal femenina (tampons, compreses, etc.)

Restes de poda (grans dimensions).

Tovalloletes humides.

Bastonets de les orelles.

Burilles.

Cendres.

Excrements.

Pols d’agranar i/o restes de l’aspiradora.

Com dipositar els residus?
 • Mai fora dels contenidors.
 • No deixar residus recolzats en el contenidor.
 • Els residus s’hauran de dipositar en el contenidor amb bosses compostables.
 • A partir de les 19.00 h i fins a la recollida del servei.

Rebuig.

Aquells residus domèstics generats que no es poden reciclar.

Bolquers.

Tampons, compreses, etc.

Bastonets de les orelles.

Maquinetes d’afaitar d’un sol ús.

Raspalls de dents.

Preservatius.

Pols d’agranar i/o restes de l’aspiradora.

NO

Restes d’aliments.

Envasos lleugers.

Paper i cartó.

Envasos de vidre.

Restes de jardineria i poda.

Elements que tenguin contenidor específic.

Com dipositar els residus?
 • Mai fora dels contenidors.
 • No deixar residus recolzats en el contenidor.
 • S’hauran de dipositar en el contenidor amb bosses ben tancades.
 • Es dipositarà en el contenidor a partir de les 19.00 h i fins a la recollida del servei.

Amb l’orgànica, no t’emboliquis!

Assabenta’t de com gestionar altres residus: oli, roba, jugarois…

Recicla com toca.

Troba la deixalleria més propera.

>

Ajuda’ns a millorar.

Si vols reportar una incidència, escriu a la Línia Verde de Sant Josep.