Deixalleries

Què són?

  • Les deixalleries són instal·lacions destinades a gestionar els residus que no es poden dipositar en els contenidors situats al carrer, bé per les seves característiques, per la seva perillositat o bé pel seu gran volum.
  • El ciutadà troba en aquestes instal·lacions un espai condicionat per a poder dipositar i classificar correctament els residus generats en el seu domicili.
  • Posteriorment, des de les deixalleries, aquests residus seran derivats cap a les corresponents empreses per al reciclatge, valorització i control de la perillositat.

Ubicació

Deixalleries fixes o mòbils https://www.deixallerieseivissa.com/

Horaris

Materials admesos

Tarifes

Assabenta’t de com gestionar altres residus: oli, roba, jugarois…

Ajuda’ns a millorar.

Si vols reportar una incidència, escriu a la Línia Verde de Sant Josep.