Per què els vapers són un residu electrònic perillós

L’auge dels vapers i el seu impacte ambiental

Què sabem sobre els vapers o cigarrets electrònics, aquests dispositius que cada cop són més populars entre la ciutadania? Aquests aparells, encara que per a molts se considerin moderns i pràctics, si no es gestionen correctament (com és molt habitual), tenen un impacte molt negatiu en el medi ambient.

Vaper d’un sol ús abandonat en una platja de Sant Josep de sa Talaia

Els plàstics utilitzats en els cossos dels dispositius de vapeig no es reciclen en el contenidor d’envasos de plàstic a causa dels metalls pesants del seu component electrònic i al tabac que conté, la qual cosa els converteix en residus perillosos.

Tipus de Vapers: MODs i PODs

Els vapers vénen en diverses formes i mides, destacant principalment els MODs, amb un disseny similar a una petaca, i els PODs, més compactes i de menor potència. Independentment del seu tipus, tots funcionen amb bateries, convertint-los en residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) quan la seva vida útil arriba al seu fi.

Quins són els desafiaments dels vapers d’un sol ús?

Els vapers d’un sol ús s’han tornat molt populars per la seva facilitat d’ús. No obstant això, la seva vida limitada planteja un desafiament quant a la seva disposició final. Aquests dispositius, que la majoria són d’un sol ús, també contenen compostos químics i metalls pesants com mercuri, plom o cadmi, que són nocius si no es gestionen adequadament contaminant el seu voltant.

Els productes elèctrics i electrònics contenen una llarga llista de components que són perjudicials per a la salut de les persones i per al medi ambient en descompondre’s i degradar-se: mercuri, berili, cadmi, retardants, etc. És a dir, una gran quantitat de metalls pesants, toxines i productes químics. Si s’abandonen aquests productes poden afectar a la salut de les persones, a l’aigua, a l’aire, etc., per això han de reciclar-se i separar-se correctament.

Si es gestionen correctament, també ofereixen una oportunitat de reciclatge. Els seus components, com l’acer inoxidable, alumini, llató i plàstics, poden ser recuperats i reutilitzats en la fabricació de nous productes. Ara bé, cal recordar que en cap cas hauran d’anar en cap dels contenidors groc ni gris.

Els materials són finits

També necessitem ser conscients de l’exclusivitat dels materials que componen els aparells electrònics, ja que molts són recursos escassos i molt costosos d’extreure en la indústria minera, la qual cosa converteix els vapers en un objecte que té un cost ambiental molt elevat pel la poca vida útil que té (sobretot els d’un sol ús).

Què fem amb els vapers perquè es puguin recuperar els seus components?

Des de Sant Josep Recicla, et recomanem algunes vies per fer del vapeig una activitat més sostenible

  • No vapejar: El millor residu és el que no es produeix. Si no vapeges, no generes residus de vapeig.
  • Utilitza vapers reutilitzables: En cas de vapejar és millor decantar-se per vaper recarregables i reutilitzables, ja que tenen una vida útil més elevada.
  • Retornar-los al punt de venda (hi ha estancs i botigues que disposen de contenidors especials per a la seva gestió).

Punt de recollida de vapers en un estanc del municipi de Sant Josep de sa Talaia

  • Porta’ls a deixalleries, ja siguin mòbils o fixes, per a la seva correcta gestió, juntament amb altres RAEE. Consulta la deixalleria més propera a tu a deixallerieseivissa.com o acosta’t a la deixalleria mòbil de Sant Josep, en el Pàrquing de Cas Vildo, els dissabtes de 9h a 14h.

Pren consciència sobre els RAEE

Els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) inclouen dispositius que funcionen amb electricitat o bateries. Són especials perquè contenen substàncies contaminants i tòxiques com mercuri i cadmi. Aquests residus poden danyar la salut i el medi ambient si no es gestionen adequadament.

La Llei de Residus exigeix que els residus d’aparells electrònics (RAEE) es portin a punts específics de recollida, com les deixalleries, i no es llencin amb l’escombraries comunes ni s’abandonin en la natura.

Els RAEE, com els vapers, requereixen d’una gestió especial a causa dels seus components contaminants i el seu potencial de reciclatge. No es llencen a l’escombraria convencional, en el contenidor de rebuig ni cap altra fracció, sinó que sempre s’han de portar a punts de recollida específics per evitar la contaminació del medi ambient i aprofitar els seus materials.