En relació a la gestió de residus, quines infraccions hem detectat a Sant Josep durant el 2022?

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha obert 76 expedients sancionadors per diferents infraccions detectades, sobretot, a partir del mes de juliol, quan es van incorporar dos nous zeladors a la regidoria de Medi Ambient. 

Els zeladors han treballat matins i tardes, i fins i tot, caps de setmana, per a fer tasques de vigilància d’ofici, inspecció de denúncies i incidències, visites en establiments de productors singulars, etc. D’aquesta manera, han comprovat l’existència d’abocaments de residus a solars i terrenys, el dipòsit de restes al costat dels punts de recollida fora dels contenidors, així com incidències relacionades amb els productors singulars, entre d’altres.

En la majoria dels casos, és cert que la situació es resol sense necessitat de fer un requeriment oficial de neteja o iniciar procediment sancionador, no obstant això, en altres situacions sí que es fa necessari.

En el que portem d’any, les actuacions per detectar abocaments incontrolats i una altra classe d’infraccions, han obligat a emetre 76 expedients sancionadors i un total d’11 requeriments de neteja, donant lloc a 87 expedients incoats en 2022.

En total, durant aquest any s’han fet 185 actuacions que responen principalment a avisos de la Policia Local, incidències rebudes a través de la Línia Verda, vigilàncies i inspeccions d’ofici dels zeladors i avisos de l’empresa de recollida de residus i neteja viària.

Principals causes que motiven l’actuació sancionadora.

La majoria d’expedients sancionadors oberts enguany són per abocaments de residus (37), seguits d’altres iniciats per detectar la mala gestió de residus per part d’algun productor singular. En dues ocasions concretes, s’ha obert un expedient d’infracció a la propietat d’un terreny per desatendre un requeriment de neteja, i en altres tres circumstàncies, l’expedient s’ha incoat per un vessament d’aigua.

“La incorporació de més mitjans ens permet arribar més lluny en la persecució dels quals no fan les coses bé en el nostre municipi, que són molt pocs, però generen una mala imatge que ens afecta la resta de ciutadans.” ha dit la regidora de Medi Ambient, Mónica Fernández.

Aquests comportaments incívics han obligat a ordenar més de 161 hores de treball extraordinari a les brigades de neteja, amb la despesa que això suposa per a tots els josepins i josepines. Com a resultat, s’han retirat més de 70 tones de restes que s’han portat al gestor adequat, emprant tant el camió polp com camions de càrrega posterior. A més, s’han fet treballs de desbrozamiento en llocs on la vegetació envaïa l’espai públic.

L’any passat, l’erradicació d’abocaments incontrolats va acabar suposant una despesa extraordinària d’al voltant de 400.000 euros a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Per tot l’exposat, volem recordar-te que els contenidors públics són per a aquells residus habituals en la vida domèstica, organitzats en cinc colors segons la infracció. Per a altres residus existeix el servei insular de deixalleries, o bé, per a aquells residus no inclosos en la gestió municipal, s’ha de contactar amb empreses autoritzades per a realitzar la seva retirada i gestió amb les màximes garanties ambientals.