Com hauria de gestionar un establiment turístic els residus voluminosos, com ara matalassos

En els últims anys hem observat un augment de les reformes hoteleres de l’illa per a millorar la qualitat del servei turístic d’Eivissa, en general, i de Sant Josep de sa Talaia en particular, però, què passa amb tots aquests residus que es generen en cada reforma? com deurien els establiments turístics gestionar els residus voluminosos, com ara els matalassos?

Els establiments que hagin de realitzar obres, remodelacions, actuacions de manteniment o qualsevol activitat que impliqui la gestió d’un volum important de residus voluminosos com a mobiliari, portes, finestres o matalassos, tenen diverses opcions de dur a terme la gestió.

En el cas dels matalassos, al final de la seva vida útil, la seva gestió varia depenent del seu origen. És a dir, no és el mateix un matalàs generat en un domicili, el qual es considera un residu voluminós de procedència municipal, que desenes o centenars de matalassos.

Quan es tracta d’un residu voluminós de procedència municipal, aquest pot ser gestionat en el canal de recollida municipal, bé portant-lo directament a la deixalleria o mitjançant el servei de recollida de residus voluminosos.

Si aquest residu es genera fruit d’una activitat comercial o industrial, cal recordar que aquests no poden gestionar-se pels canals destinats a la gestió de residus municipals (servei de recollida municipal, Xarxa insular de Deixalleries o instal·lacions de l’àrea Ambiental de Ca na Putxa), ja que aquests serveis públics estan dimensionats per a absorbir únicament els residus d’origen municipal.

Com gestionar residus voluminosos

Els establiments turístics que hagin de realitzar obres, reformes o actuacions de manteniment, tenen diverses opcions:

  • Si estan en bon estat, de manera prioritària, s’intentaran introduir en els canals de reutilització disponibles: Fundació Deixalles, Remar, Càritas i altres entitats o empreses privades que promoguin la reutilització dels residus. En qualsevol cas, sigui un matalàs domèstic o desenes d’ells, sempre, el primer, és valorar si realment estan al final de la seva vida útil per a prioritzar la seva reutilització.

  • Si la via de la reutilització no és possible, els establiments turístics haurien de gestionar els matalassos, o bé establint un acord de gestió amb l’empresa que li distribueixi els matalassos nous, de manera que s’encarregui de retirar i gestionar correctament els antics, o bé, contactant amb un gestor de residus autoritzat.