Diferència entre vidre i cristall Com reciclar-ho correctament?

A l’hora de dipositar alguns residus en el contenidor verd ens poden sorgir dubtes molt comuns: les bombetes van en aquest contenidor? i el flascó d’un perfum? És el mateix si està ple que buit? I un got trencat?… Aquestes són algunes de les qüestions que tractarem en el nostre post d’avui. Ho tens tot clar? Si no és així, continua llegint!

El vidre no és cristall

Començarem per entendre la diferència entre aquests dos materials ja que el cristall no hauria de dipositar-se en el contenidor verd. T’expliquem per què.

Encara que visualment el vidre i el cristall són dos materials molt semblants, científicament són completament diferents. No tenen la mateixa composició i, per això, han de dipositar-se en contenidors diferents.

El cristall posseeix una estructura atòmica regular, els seus components són creats per la naturalesa a través de la cristal·lització de gasos, mentre que el vidre és fabricat i presenta una estructura irregular. Aquesta diferència en la seva composició és el que fa que el cristall no sigui reciclable i el vidre sí.

Per tant, recorda, el vidre és 100% reciclable i, el millor de tot, és que es pot reciclar infinitat de vegades sense perdre les seues propietats; per això, el dipositarem en el contenidor verd. En cas contrari, el cristall haurà de dipositar-se en el contenidor gris, el de rebuig, o bé, portar-lo a la Deixalleria.

Ara que ja entenem la diferència entre aquests dos materials, veurem com distingir-los en la nostra vida quotidiana per a saber on dipositar cada residu segons la seua composició.

Com diferenciar un got de vidre d’un de cristall

Sabies que la majoria de vaixelles que usem són de vidre? Generalment, quan parlam d’un “got de cristall” sol estar fet de vidre, però no sempre és així. El contrari ocorre amb les copes, aquestes solen ser de cristall, però, també les trobam de vidre.

Un truc per a distingir tots dos materials passa pel nostre sentit de l’oïda: en colpejar la vora del got o de la copa amb el dit sentiràs un “ping” curt si és vidre, i llarg i amb una bonica sonoritat si l’objecte és de cristall. Igualment, en general, els objectes de vidre que es poden reciclar solen incloure un punt verd identificatiu d’això.

Per tant, recorda, si els gots, copes o vaixella són de cristall hauràs de dipositar-los en el contenidor gris de rebuig. Si són de vidre, podràs dipositar-los en l’iglú verd per a donar-los una segona vida.

El vidre, al contenidor verd

Sabies que a Sant Josep ja hem reciclat 1.653,08 tones de vidre de gener a juliol? Gairebé un 31% més que l’any passat, un augment significatiu gràcies al #MovimientoBanderasVerdes. Volem continuar incrementant la quantitat recollida de vidre en el nostre municipi, per això, et recordem exactament quins residus han de dipositar-se en el contenidor verd.

  • Ampolles de vidre (generalment de licor, vi, cava, cervesa, aigua….)
  • Flascons de vidre (generalment de perfum, colònies, cremes, etc.)
  • Pots d’aliments (generalment de conserves, melmelades, vegetals i similars)
Colaboracion conciencia plastica

Recorda netejar bé aquests envasos de vidre abans de tirar-los, i igualment, retirar les tapes i taps que, normalment, també es reciclen, però a l’ésser d’un altre material, hauran de dipositar-se en un altre contenidor. En el cas de les ampolles, el tap pot ser de suro, per la qual cosa aniria a l’orgànic o contenidor marró. No obstant això, si aquest és de resina, aniria al groc, el d’envasos, així com els taps de plàstic o de metall.

Quins envasos o objectes no es dipositen en el contenidor verd? Alguns residus que generen confusió

Existeixen objectes que moltes vegades generen confusió com les bombetes, els miralls romputs o finestres, cendrers o parament de porcellana. Tenint en compte que la seua composició no és de vidre, aquests no hauran d’anar a l’iglú verd.

En aquests casos, si són de gran tamany, hauran d’anar a la Deixalleria. Si són elements petits, com a bombetes o petits miralls romputs, es poden dipositar en les Deixalleries mòbils que resulten més pràctiques. A Sant Josep tenim la Deixalleria mòbil de Cas Vildu, oberta els dissabtes de 9 h. a 14 h.

En el cas d’un plat de porcellana o una copa de cristall romputs, aquests poden anar al rebuig. Tingues en compte que si parlem d’objectes de major grandària, com a vaixelles o critaleries senceres, sempre és millor dipositar-los en la Deixalleria.

Colaboracion conciencia plastica

Per a qualsevol residu, sigui de vidre o de cristall, recorda aplicar sempre les 3 erres:

  • Redueix: no consumeixis més del que necessites.
  • Reutilitza: dona-li una segona vida als objectes, les ampolles es poden convertir en jardineres i els pots en portallapis o portaveles.
  • Recicla: Sempre intenta fer-ho correctament per a reforçar una economia circular.