No tot el paper va al contenidor blau. Com reciclar correctament?

El contenidor blau, com el groc, ja fa 20 anys que funciona al país. Es calcula que n’hi ha un per cada 215 habitants. Encara que, a priori, aquest contenidor destinat al paper i al cartó resulta fàcil de distingir, existeixen certes particularitats respecte al paper que hauríem de tenir en compte. Sabies que no tot el paper es diposita en el contenidor blau?

Parlam de bon reciclatge! A continuació us explicarem aquestes peculiaritats i algunes recomanacions perquè el reciclatge en el contenidor blau es faci correctament. Continua llegint i veuràs com et sorprendràs. Moltes vegades existeixen pràctiques tan habituals i interioritzades a les llars que no som conscients que, en realitat, no són correctes per a facilitar un bon reciclatge.

El paper al contenidor blau, però quin tipus de paper i en quines situacions?

Existeixen dos factors clau per a distingir quin tipus de paper va al contenidor blau i quin no: la composició i la brutícia. Vegem alguns exemples.

Si parlam de paper d’alumini o film, aquest aniria al contenidor groc. Per la composició resulta lògic, veritat? No obstant això, si necessitam llençar paper plastificat usat a carnisseries i peixateries, sempre que sigui possible separarem el plàstic per una banda i el paper per un altre. Una altra opció és abocar-lo en el contenidor del qual més material posseeixi l’envàs. Per exemple, l’envàs de paper de pa amb una tira central de plàstic aniria complet al contenidor blau.

El paper típic de cuina o els tovallons solen estar fets de cel·lulosa, un component vegetal i, per tant, reciclable. A quin contenidor els llençaries…? Pel fet que es tracta d’una substància orgànica, en aquests casos, sempre que estiguin bruts de menjar o oli, els dipositarem en el contenidor marró, de residus orgànics. Però compte! Si els embrutam de materials químics com pintura, dissolvents o productes de neteja, hauran d’anar al gris.

Per tant, paper plastificat, encerat o parafinat, adhesiu o amb restes de cola, paper autocopiador o paper carbó, de fax o fotogràfic no haurien de dipositar-se en el contenidor blau, sinó que haurien d’anar al contenidor gris, de rebuig.

Les tovalloletes, els bolquers o productes d’higiene íntima, per la composició, tampoc no haurien de llençar-se en el contenidor blau. Tots aquests han d’anar al gris.

Un altre residu impropi bastant habitual en el contenidor blau solen ser els brics ja que, en pensar que estan fets de cartó, consideram que aquest és el contenidor correcte per a la seua transformació. Res més lluny de la realitat! Els brics de suc o llet estan composts per cartó, sí, però també per plàstic i alumini, i per això van sempre al contenidor groc. Si vols aprofundir més sobre com reciclar correctament en el contenidor groc, aquí t’ho explicam.

No depositar contenidor

Tenint en compte aquestes particularitats, quin tipus de paper dipositaríem en el contenidor blau?

  • Folis, llibretes, periòdics, revistes, paper de regal i d’embolicar.
  • Fullets i sobres (recorda retirar el plàstic de les finestretes).
  • Capses, capses de pizza, peces de cartó i envasos de cartó com el dels cereals, les galetes, els menjars precuinats i congelats, el menjar ràpid, les sabates…
  • Oueres de cartó, tubs de cartó del paper higiènic o de cuina.
si depositar contenido blau

Recomanacions generals

  • Per a evitar que alguns residus ens ocupin molt d’espai, tant a casa com en el mateix contenidor, intenta doblegar bé les capses de cartó, així com tallar els papers abans de dipositar-los. Serà més còmode i fàcil!
  • Recorda no deixar capses al peu del contenidor sense doblegar o desmuntar. Si no hi ha espai, pots deixar-les en el següent contenidor més pròxim.
  • Ara que a molts supermercats ja ens faciliten bosses de paper, per què no reutilitzar-les per a dipositar aquest tipus de residus a casa? D’aquesta manera, podràs dipositar-lo tot junt en el contenidor blau, sense necessitat de treure els residus.

Després de llegir aquest post, hi ha cap objecte o residu que et continuï generant dubtes? Escriu-nos a les xarxes socials i t’ajudarem!