Sant Josep culmina la campanya d’implantació de la matèria orgànica amb resultats excel·lents

El contenidor marró va arribar a Sant Josep el 2021 per quedar-s’hi.

L’objectiu: fomentar el reciclatge de la matèria orgànica i reduir els residus del rebuig al mínim.

El 2021 es va implantar el contenidor marró a la recollida selectiva. Què vol dir això? Que, per primera vegada a Eivissa i, més concretament, a Sant Josep, començàvem a separar la matèria orgànica de la resta de fraccions per contribuir amb els objectius de reciclatge de la Unió Europea.

Perquè la implantació calàs entre la població i així aconseguíssim reduir els residus del rebuig al mínim (tractant-se dels residus que no tenen un circuit específic de reciclatge i acaben a l’abocador), es va introduir el contenidor marró en dos fases diferents, una inicial per a productors singulars i una altra per a la ciutadania general, juntament amb un treball de difusió, conscienciació i sensibilització molt important en tots dos grups.

Com es va implantar el contenidor marró a Sant Josep?

En aquesta primera fase, el març de 2021 es va implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica als productors singulars del municipi (comerços). Aquesta fase va incloure accions significatives, com l’adhesió de 160 establiments productors singulars i el lliurament de 277 contenidors específics de diferents mides per a la fracció orgànica. Es varen dur a terme visites específiques per part del Servei d’Educació Ambiental Municipal tant per implementar el sistema com per brindar suport.

L’abril de 2021 es va iniciar la segona fase, s’implementà el servei de recollida selectiva domiciliària de la matèria orgànica. Per fomentar l’ús del contenidor marró entre la ciutadania es va iniciar una campanya comunicativa impresa i digital sota el concepte “Dóna-li #VidaAlMarró“. També es varen fer xerrades i tallers de sensibilització i educació ambiental a escoles i per a la població en general, així com estands informatius en àrees urbanes clau, on també es varen repartir lots domiciliaris. Totes aquestes accions ens han permès incrementar el reciclatge de matèria orgànica en el municipi en un 15,69%, i incrementar l’índex de recollida selectiva, que passa del 21,40% el 2019 al 37,09% el 2022.

Descobreix més sobre l’acollida que va tenir el contenidor marró en el nostre article.

Quins objectius ens hem fixat per a un futur? Com els aconseguirem?

Tot i que els resultats siguin molt prometedors, a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia seguim impulsant accions per incrementar l’índex de recollida de l’orgànica. A més, la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i el Consell de 30 de maig de 2018 estableix els objectius següents per al reciclatge:

2025 → 55%

2030 → 60%

2035 → 65%

Per fer-ho, en aquesta tercera fase de seguiment, consolidació i reforç de campanyes, es segueixen duent a terme accions d’educació ambiental, identificació d’incidències i la seua correcció amb l’objectiu de millorar i fomentar de manera continuada la recollida selectiva d’aquesta fracció.

Aquest 2023 s’han dut a terme 28 estands informatius. A més, per als productors singulars s’han lliurat contenidors i bosses, així com cartelleria per fomentar-ne la separació correcta. Per al petit comerç i establiments a zones aïllades s’han lliurat un total de 92 cubells de matèria orgànica de 120 litres per a ús intern, així com tot el suport informatiu necessari per dur a terme una separació correcta d’aquesta fracció.

La gestió correcta dels residus per part del petit comerç fa que millori en aspectes de sostenibilitat mediambiental i alhora genera un hàbit entre els clients i treballadors.

A més, gràcies a la subvenció Next Generation s’han pogut millorar les campanyes i materials posats a disposició d’establiments i ciutadania (com contenidors i bosses compostables), així com reforçar el servei d’educació ambiental de l’Ajuntament amb la realització de campanyes dirigides tant als productors singulars com als petits comerços i els ciutadans.

Tot i que encara queden reptes per complir, gràcies a l’esforç de ciutadans i establiments la separació de matèria orgànica i altres fraccions permet aconseguir beneficis socials, econòmics i ambientals importants:

  • Reciclam la matèria orgànica per aconseguir compost, i substituir així fertilitzants químics a l’agricultura i la jardineria.
  • Reduïm gran quantitat de materials biodegradables dipositats a l’abocador, n’allargam la vida útil i disminuïm les emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle).
  • Estalviam energia i reduïm emissions ja que augmenten els nivells de recollida i qualitat de la resta de fraccions, recuperam més materials per reciclar-los.
  • Aconseguim energia per a l’autoconsum de la planta transformant la matèria orgànica mitjançant un procés de biometanització.
  • Reduïm la generació de residus amb l’augment de la sensibilització ciutadana en relació amb la protecció del medi ambient.

 En definitiva, no es perd res, tot es transforma.

Necessites suport per reciclar la matèria orgànica?

Sigues ciutadà, productor singular amb servei o sense o petit comerç, t’ajudam a reciclar correctament la matèria orgànica.

Escriu-nos per correu electrònic a info@santjoseprecicla.org, crida’ns als telèfons 620 377 534 / 971 39 51 22 o contacta’ns a través de les xarxes socials, Facebook i Instagram.