Per què és important la biodiversitat i què feim des de Sant Josep per conservar-la?

La biodiversitat és a tot arreu, tant a la terra com a l’aigua, i des de Sant Josep volem conservar-la.

La biodiversitat inclou tots els éssers vius, des de petits bacteris fins a les plantes i animals més complexos. Té un paper clau en el funcionament dels ecosistemes i en els nombrosos serveis que ens brinden. Aquests serveis inclouen el cicle de nutrients i aigua, la formació i retenció del sòl, la resistència a espècies invasores, la pol·linització de les plantes, la regulació del clima, el control de plagues i l’eliminació de contaminants. Per als serveis dels ecosistemes, no només importa la quantitat d’espècies presents, sinó també quins són abundants i com es relacionen amb l’entorn natural.

 El Dia de la Biodiversitat es celebra en commemoració de la firma del Conveni sobre la Diversitat Biològica el 1992. Aquest conveni té tres objectius principals:

  • La conservació de la diversitat biològica.
  • L’ús sostenible de la natura i els components.
  • La distribució justa i equitativa dels beneficis derivats de l’ús dels recursos genètics.

 Aquesta és una resposta important a un problema que ja experimentam. El planeta s’enfronta a una sisena extinció massiva d’espècies.

Segons l’últim informe Planeta Viu de WWF, els darrers 50 anys les poblacions d’espècies de vertebrats han disminuït en un 68%.

Què ens aporta la biodiversitat?

 La biodiversitat va més enllà de ser simplement la diversitat de gens, espècies i ecosistemes; és un factor vital per a la nostra supervivència. Actua com un sòlid fonament en què es recolza el progrés econòmic, el benestar i la salut de la nostra societat.

 Un espai natural en bon estat de conservació i ric en biodiversitat abunda a tots els recursos naturals que ens ofereix. A més, s’ha demostrat que la natura aporta beneficis per a la nostra salut i ens genera benestar, calma i millora l’estat del nostre sistema nerviós i mental.

 A la biodiversitat, a més de tots aquests beneficis ja esmentats, tenim recursos mèdics. Cada dia en extingir-se espècies perdem recursos naturals que podrien ser solucions a malalties. Protegint la naturalesa i la biodiversitat garantim l’èxit davant futures pandèmies.

 La natura és la nostra més gran aliada contra el canvi climàtic, però també se’n pot convertir en víctima.

 Per què hi ha hagut una reducció dràstica en la diversitat biològica?

 Les amenaces més importants són la fragmentació i la destrucció d’hàbitats a causa d’activitats com l’agricultura intensiva o la construcció d’infraestructures de transport, la sobreexplotació de recursos, la contaminació, la introducció d’espècies exòtiques i el canvi climàtic.

Cada minut es perd una àrea de bosc equivalent a 27 camps de futbol, la meitat dels esculls de corall del món s’han perdut i mig milió d’espècies d’insectes estan en perill d’extinció.

En l’àmbit local, com podem ajudar a la conservació de la biodiversitat? Què feim a Sant Josep?

 Hi ha iniciatives que es poden dur a terme per contribuir a la conservació de la biodiversitat. Algunes poden ser:

  • Col·laborar en projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.
  • Reduir el consum i fer un maneig adequat dels nostres residus (siguem ciutadans que no contaminen la naturalesa on viuen).
  • Conèixer i gaudir d’espais naturals protegits, i complir les normatives que protegeixen la fauna i la flora, així com els diversos ecosistemes i els seus recursos.
  • Ser conscients de la nostra empremta en totes les activitats que realitzam, deixar una empremta activa conscient i empàtica amb la natura.

 T’animam que participis a la jornada pel medi ambient del dia 3 de juny “Neteja de la costa de la badia de Portmany”. Punt de trobada: es Port des Torrent. Hora: 10.00 h. Amb la campanya “1 m² contra la Basuraleza”. Més informació a info@santjoseprecicla.org, 620377534.