Quins són els 7 tipus de plàstic i com identificar-los

El plàstic és un dels materials més utilitzats a la nostra societat actual. Tot i això, també és un dels més perjudicials per al medi ambient i no es recicla adequadament. Per això és fonamental conèixer els diferents tipus de plàstic i com podem reciclar-lo correctament i contribuir a la protecció del medi ambient. T’ho explicam tot en aquest article!

Existeixen sis tipus de plàstic identificats pel Sistema d’Identificació de Resines Plàstiques (SPI, per les seves sigles en anglès):

1- Polietilentereftalat (PET) – s’utilitza en ampolles d’aigua, ampolles de begudes carbonatades i productes semblants. Es recicla en fibra per a roba, catifes, ampolles i altres productes.

2- Polietilè d’alta densitat (HDPE) – s’usa en ampolles de llet, joguines, bosses i productes similars. Es recicla a bosses, contenidors i productes de construcció.

3- Polivinilclor (PVC) – s’utilitza en canonades, cables elèctrics, productes de construcció i joguines. Es recicla en plafons de paret, revestiments de pisos, productes de construcció i joguines.

4- Polietilè de baixa densitat (LDPE) – s’usa en envasos per a aliments, bosses per a productes frescos i pel·lícula per embolicar. Es recicla en productes com a bosses d’escombraries, productes de construcció i joguines.

5- Polipropilè (PP) – s’utilitza en productes de construcció, joguines, bosses de mà i productes similars. Es recicla a bosses, productes de construcció i joguines.

6- Poliestirè (PS) – Es fa servir en envasos per a aliments, productes electrònics, joguines i productes semblants. Es recicla en caixes d´ous, productes de construcció i joguines.

7- Altres plàstics – inclou policarbonat (PC), policarbonat alumini (PC-ABS), policarbonat termoplàstic (PC-PBT) i altres. Aquests plàstics són més difícils de reciclar a causa de la seva complexitat.

On dipositar cada tipus de plàstic?

on depositar plastic

Ara que coneixem els diferents tipus de plàstic, és important saber com reciclar-los correctament. Per fer-ho de manera efectiva, cal seguir els següents passos:

  1. Identifica els diferents tipus de plàstic: Identificar-los és important per saber on ha d’anar cadascun mitjançant el símbol que trobaràs a cada ampolla.
  2. Neteja lleugerament els envasos: Si els envasos tenen restes de menjar, es poden netejar lleugerament per evitar males olors. Tot i això, passaran per un procés de rentatge més exhaustiu a les plantes de reciclatge.

Diposita els envasos al contenidor adequat: Cada tipus de plàstic s’ha de dipositar al contenidor adequat per poder reciclar-lo correctament. Recordeu les excepcions (joguines, cables, canonades, CDs, penjadors…) perquè tot el que porta el punt verd va al contenidor d’envasos.

Actualment entre un 60-80% de les escombraries marines és plàstic, majoritàriament en forma de microplàstics.

Reciclar correctament el plàstic és fonamental per protegir el medi ambient. El plàstic és un material que triga molt de temps a descompondre’s i, si no es recicla adequadament, pot acabar als oceans i causar danys irreparables a la fauna marina i a l’ecosistema en general.

Com que es tracta d’envasos lleugers, quan plou, l’aigua arrossega les escombraries i els residus plàstics cap als rius i, finalment, cap al mar i l’oceà. Si aquests productes no s’eliminen correctament, poden trigar anys a descompondre’s i causar danys greus a la vida marina.

En resum, és important conèixer els diferents tipus de plàstic per poder reciclar-los correctament. Separa els envasos per tipus de plàstic, neteja’ls abans de reciclar-los i diposita’ls al contenidor adequat. Amb aquestes accions senzilles, pots contribuir a protegir el medi ambient i fer la teva part per a un futur més sostenible. Recorda que cada petit gest explica. Junts podem fer la diferència!