Altres residus

Oli de cuina domèstic

SI

Oli de fregir.

Oli de conserves.

Altres olis vegetals.

 

 

NO

Olis de motor.

Olis no vegetals.

 

 

 

Com dipositar els residus?
 • Dipositar l’oli de cuina usat en una ampolla usada.
 • Tapar l’ampolla i portar-la al contenidor d’oli de cuina.
 • Dipositar l’ampolla plena i tapada dins del contenidor de recollida d’oli.
 • Tornar a començar pel punt 1 amb una nova ampolla.
Es poden dipositar en els contenidors per a oli situats en la via pública o bé en les Deixallerias.

Avantatges de la recollida selectiva de l’oli de cuina:

 • Evitar la producció d’un residu.
 • Aprofitar un producte que és valoritzable.
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de combustibles, aliments per a animals, sabons o productes industrials.

Aprofitamentde l’oli recollit:

 • Biodièsel
 • Aliments per a animals.
 • Sabons i productes industrials.
 • Hotels, bars i restaurants. Les empreses que es dediquen a la recollida d’oli de cuina ofereixen un servei de recollida directa a grans productors.

Problemesocasionats per mala gestió:

  • Contaminació d’aigües de la mar.
  • Problemes en canonades i claveguerams.
  • Mal funcionament en les estacions depuradores de aigües residuals.

I no oblidis que…

1 LITRE OLI POT CONTAMINAR 3000 LITRES D’AIGUA

Tèxtils, roba i jugarois

SI

Roba.

Tèxtils.

Calçats.

Jugarois.

 

NO

Petits electrodomèstics.

Llibres.

Decoració de la llar.

Mobles.

 

Els tèxtils són residus valoritzables, estiguin en l’estat que estiguin es poden aprofitar. Diposita’ls en el contenidor vermell.

Com dipositar els residus?
 • Dipositar els residus en bosses de plàstic.
 • Dipositar la bossa de plàstic dins del contenidor.
Es poden dipositar en els contenidors per a tèxtils situats en la via pública o bé a les Deixalleries.

Avantatgesde la recollida selectiva de tèxtils.

 • Evitar la producció d’un residu.
 • Aprofitar materials.
 • Incrementar la reutilització.
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de roba i jugarois.

Aprofitamentde tèxtils:

 • Donacions.
 • Venda en botigues solidàries.
 • Venda de draps a majoristes.

Recorda…

RESIDUS TÈXTILS SUPOSEN UN 4,5% DELS RESIDUS GENERATS

Residus de la construcció i demolició (RCD) i inerts

Gestió a través de la Xarxa Insular de Centre de recollida.

www.deixalleriesevissa.com

 • Residus: aquells generats de les obres de construcció i demolició.
   • Enderrocs
   • Terres d’excavació
   • Materials d’aïllament, etc.

En grans quantitats, es dipositaran, per a una bona gestió, en un dipòsit controlat de residus inerts a través de gestors autoritzats de residus.

 • Avantatges
  • Evitar la producció d’un residu.
  • Aprofitar materials.
 • Aprofitament de RCD
  • Restauració de pedreres inactives de l’illa.
  • Àrids reciclats.

Restes de jardineria i poda

Gestió a través de la Xarxa Insular de Centre de recollida.

www.deixalleriesevissa.com

 • Residus: aquells generats per l’activitat de jardineries i restes de poda.
   • Troncs d’arbres.
   • Branques
   • Herbes i flors.
   • Fulles (palmeres, etc.)

No obstant això, en grans quantitats caldrà gestionar-los a través d’empreses autoritzades.

 • Avantatges
  • Evitar la producció d’un residu.
  • Aprofitar dels recursos.
  • Incrementar la valorització.
 • Aprofitament
  • Possibilitat d’utilització per a abonament orgànic mitjançant compostatge domèstic.

Voluminosos i residus d’aparells i electrònics (RAEE)

Gestió a través de la Xarxa Insular de Centre de recollida.

www.deixalleriesevissa.com

 • Residus: aquells RAEE i residus de grans dimensions.

Què dipositar a la Deixalleria?

Voluminosos

Mobles pesats (aparadors, còmoda, armaris, etc.)

Mobles lleugers (estanteries, tauletes, etc.)

Matalassos i sofàs.

Cadires, butaques, etc.

Pneumàtics.

Bicicletes.

 

 

RAEE

Electrodomèstics (nevera, TV, rentadora, etc.)

Petits aparells electrodomèstics (torradora, assecador de pèl, aspiradora, etc.)

Torres d’ordinador, TV i monitors.

Aires condicionats.

Electrònica de consum (disqueteres, reproductors, comandaments de videojocs, etc.)

Restes informàtics (ratolí PC, cascs, auriculars, etc).

Els residus voluminosos i RAEE que estiguin en bon estat es poden reutilitzar mitjançant Fundació Deixalles que realitza recollides gratuïtes a domicili (Tel. 900 772 211). Si no, cal dipositar-los en les deixalleries o, com a últim recurs els pot recollir el servei municipal de residus de l’Ajuntament (971 318 485).

En cas de particulars, poden ser recollits pels serveis municipals de residus prèvia cridada al tel. 971 318 485.

Avantatgesde la recollida:

 • Evitar la producció d’un residu.
 • Aprofitar els recursos.
 • Incrementar la reutilització.
 • Reducció de la matèria primera en els processos de fabricació.

Aprofitament:

 • Reutilització
 • Donacions
 • Venda en botigues solidàries

Residus perillosos

Gestió a través de la Xarxa Insular de Centre de recollida.

www.deixalleriesevissa.com

 • Residus: aquells que contenen alguna substància o element que requereix un tractament específic de descontaminació per a reduir la seva perillositat.
   • Oliïs
   • Pintures i vernissos
   • Productes de neteja
   • Piles i bateries usades, etc.

Aquests residus posteriorment els sotmeten a processos de tractaments i descontaminació a través de gestors autoritzats.

No obstant això, en grans quantitats, caldrà gestionar-los a través d’empreses autoritzades.

 

 • Vehicles al final de la seva vida útil (VFU): vehicles de motor.
  • Gestió: Centre d’autorització per a la seva recepció i descontaminació. A través, dels gestors autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
  • Residus perillosos de VFU:
   • Combustible.
   • Refrigerants.
   • Líquid de frens, etc.

Medicaments

Gestió: contenidors del Punt SIGRE, situats en farmàcies.

Residus: Envasos i restes de medicaments.

   • Medicaments.
   • Envasos de medicaments.
   • Restes de medicaments.

Recicla com toca

Troba la teva deixalleria més propera

$

Ajuda’ns a millorar!

Si vols reportar una incidència, escriu a la Línia Verda de Sant Josep.